Warning !

Hi

I am working for Vinalines Logistics in Ha Noi. This is a private site that has no relation to Vinalines Logistics. This site was made for testing something or note something only.

 

Hobbies: playing with google translate
My opinion on Logistics:
Logistics is something reasonable (@vie: nhiều cái hợp lý + lại)
Logistics is around us

Thank

2 thoughts on “Warning !

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *